KS BL10

Tinka modeliamsKS 7HP-1050G, KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S, KS 9HP-1350G-3

Suderinamas su šiais kultivatorių modeliais:

KS 7HP-850A

KS 7HP-950A

KS 7HP-950S

KS 7HP-1050G

KS 9HP-1350G-3

Tinka modeliamsKS 7HP-1050G, KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S, KS 9HP-1350G-3
EAN kodas4260405362240